หมวดหมู่ : ข่าวพระบรมวงศานุวงศ์
หัวข้อ : เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาเป็นองค์ประธาน พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป “พระพุทธอทิตยนาถ ศาสดามหาสำเร็จทันใจ” และพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย “กู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณในอุปถัมภ์ครูบาอริยชาติ
โดย : warroom
อ่าน : 461
จันทร์ ที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
พิมพ์ 

เมื่อวันที่ ๖ ม.ค.๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จมาเป็นองค์ประธาน พิธีเบิกเนตรพระพุทธรูป “พระพุทธอทิตยนาถ ศาสดามหาสำเร็จทันใจ” และพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย “กู้ภัยแสงแก้วโพธิญาณในอุปถัมภ์ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต” โดย พล.ต.สัชฌาการ คุณยศยิ่ง ผบ.มทบ.๓๗ พร้อมด้วย ประธานชมรมแม่บ้าน ทบ. มทบ.๓๗ เฝ้ารับเสด็จ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย